Các thống kê chung - Dzung Saigon

Tổng thời gian Online:
5 ngày, 17 giờ và 22 phút.
Tổng bài viết:
697 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
17 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
1 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn:
1 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 6 posts (1%)
  1 am
 • 7 posts (1%)
  2 am
 • 54 posts (8%)
  3 am
 • 81 posts (12%)
  4 am
 • 56 posts (8%)
  5 am
 • 27 posts (4%)
  6 am
 • 34 posts (5%)
  7 am
 • 55 posts (8%)
  8 am
 • 63 posts (9%)
  9 am
 • 33 posts (5%)
  10 am
 • 28 posts (4%)
  11 am
 • 13 posts (2%)
  12 pm
 • 6 posts (1%)
  1 pm
 • 28 posts (4%)
  2 pm
 • 20 posts (3%)
  3 pm
 • 99 posts (14%)
  4 pm
 • 21 posts (3%)
  5 pm
 • 19 posts (3%)
  6 pm
 • 24 posts (3%)
  7 pm
 • 19 posts (3%)
  8 pm
 • 4 posts (1%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

Diễn đàn gửi bài nhiều nhất

Thành viên khu vực miền Bắc
288 posts of the member's 697 posts (41.32%)
288
Khu vực miền Bắc
177 posts of the member's 697 posts (25.39%)
177
Hỏi đáp - chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh
34 posts of the member's 697 posts (4.88%)
34
2007
29 posts of the member's 697 posts (4.16%)
29
Mục Văn Thơ
27 posts of the member's 697 posts (3.87%)
27
Mục Tranh - Ảnh
21 posts of the member's 697 posts (3.01%)
21
Thông báo, gặp gỡ, giao lưu
16 posts of the member's 697 posts (2.30%)
16
2008
15 posts of the member's 697 posts (2.15%)
15
Cấm cười
13 posts of the member's 697 posts (1.87%)
13
Calendar
11 posts of the member's 697 posts (1.58%)
11

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thông báo, gặp gỡ, giao lưu
16 posts of the board's 95 posts (16.84%)
16.84%
Other Documents
1 posts of the board's 11 posts (9.09%)
9.09%
2007
29 posts of the board's 584 posts (4.97%)
4.97%
Khu vực miền Bắc
177 posts of the board's 3846 posts (4.60%)
4.60%
2012
7 posts of the board's 158 posts (4.43%)
4.43%
Microanalyze of Competitiveness and Business Strategy
2 posts of the board's 62 posts (3.23%)
3.23%
Thành viên khu vực miền Bắc
288 posts of the board's 9205 posts (3.13%)
3.13%
Hỏi đáp - chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh
34 posts of the board's 1374 posts (2.47%)
2.47%
Human Resources Management
5 posts of the board's 211 posts (2.37%)
2.37%
Calendar
11 posts of the board's 485 posts (2.27%)
2.27%