Các thống kê chung - Le Manh Hung

Tổng thời gian Online:
53 ngày, 20 giờ và 58 phút.
Tổng bài viết:
6,252 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
564 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
5 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn:
12 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 14 posts (0%)
  12 am
 • 25 posts (0%)
  1 am
 • 299 posts (5%)
  2 am
 • 623 posts (10%)
  3 am
 • 544 posts (9%)
  4 am
 • 644 posts (10%)
  5 am
 • 376 posts (6%)
  6 am
 • 458 posts (7%)
  7 am
 • 735 posts (12%)
  8 am
 • 551 posts (9%)
  9 am
 • 502 posts (8%)
  10 am
 • 362 posts (6%)
  11 am
 • 65 posts (1%)
  12 pm
 • 33 posts (1%)
  1 pm
 • 101 posts (2%)
  2 pm
 • 173 posts (3%)
  3 pm
 • 313 posts (5%)
  4 pm
 • 312 posts (5%)
  5 pm
 • 109 posts (2%)
  6 pm
 • 19 posts (0%)
  7 pm
 • 3 posts (0%)
  8 pm
 • 4 posts (0%)
  9 pm
 • 3 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

Diễn đàn gửi bài nhiều nhất

Thành viên khu vực miền Bắc
1323 posts of the member's 6252 posts (21.16%)
1323
Mục Văn Thơ
514 posts of the member's 6252 posts (8.22%)
514
Khu vực miền Bắc
435 posts of the member's 6252 posts (6.96%)
435
Tâm sự, tình yêu, giới tính..bla bla
421 posts of the member's 6252 posts (6.73%)
421
Mục Tranh - Ảnh
377 posts of the member's 6252 posts (6.03%)
377
Cái gì cũng được...
366 posts of the member's 6252 posts (5.85%)
366
Cấm cười
358 posts of the member's 6252 posts (5.73%)
358
Tranh luận
316 posts of the member's 6252 posts (5.05%)
316
Mục Điện Ảnh, Sân Khấu, Ca nhạc
239 posts of the member's 6252 posts (3.82%)
239
Những vấn đề về website
150 posts of the member's 6252 posts (2.40%)
150

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Marketing
12 posts of the board's 26 posts (46.15%)
46.15%
Mục Văn Thơ
514 posts of the board's 1402 posts (36.66%)
36.66%
Mục Thể thao
128 posts of the board's 377 posts (33.95%)
33.95%
Branding Management
89 posts of the board's 311 posts (28.62%)
28.62%
Managerial Accounting
2 posts of the board's 7 posts (28.57%)
28.57%
Tâm sự, tình yêu, giới tính..bla bla
421 posts of the board's 1485 posts (28.35%)
28.35%
Cấm cười
358 posts of the board's 1264 posts (28.32%)
28.32%
Mục Điện Ảnh, Sân Khấu, Ca nhạc
239 posts of the board's 949 posts (25.18%)
25.18%
Intercultural Business Communication
4 posts of the board's 16 posts (25.00%)
25.00%
Mục Tranh - Ảnh
377 posts of the board's 1518 posts (24.84%)
24.84%