www.topMBA.vn - Statistics Center

General Statistics

Tổng thành viên:
3,210
Tổng số bài:
40,857
Tổng số chủ đề:
3,130
Tổng các nhóm diễn đàn:
5
Users Online:
54
Online nhiều nhất:
336 - Tháng Mười Hai 06, 2010, 10:09:19 PM
Online Today:
61
Total page views:
33,979,339
Average registrations per day:
0.87
Average posts per day:
10.84
Average topics per day:
1.09
Tổng các diễn đàn:
69
Thành viên mới nhất:
Trần Lê Sơn
Average online per day:
26.58
Male to Female Ratio:
1.8:1
Average page views per day:
8,328.27

Most Time Online

Le Manh Hung
53d 20h 58m
Hoangminhviet
29d 1h 13m
Trang - Khoá 8
19d 23h 14m
Nguyễn Tùng
19d 8h 29m
hosibac
19d 7h 47m
NHQuang
19d 4h 41m
marilynMA
14d 13m
Johnny
13d 22h 49m
vitbongbo
13d 13h 21m
Đào Đức Quân
13d 42m

Forum History (using forum time offset)

Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2018 1 1 0 121 5,885,274
Tháng Mười Hai 2018 0 0 0 77 222,034
Tháng Mười Một 2018 0 0 0 87 754,846
Tháng Mười 2018 1 1 0 121 665,463
Tháng Chín 2018 0 0 0 101 491,048
Tháng Tám 2018 0 0 0 93 484,616
Tháng Bảy 2018 0 0 0 79 384,435
Tháng Sáu 2018 0 0 0 1 440,319
Tháng Năm 2018 0 0 0 1 415,849
Tháng Tư 2018 0 0 0 2 585,882
Tháng Ba 2018 0 0 0 64 975,306
Tháng Hai 2018 0 0 0 61 260,154
Tháng Giêng 2018 0 0 0 60 205,322
* 2017 2 5 0 102 6,947,074
Tháng Mười Hai 2017 0 0 0 61 127,231
Tháng Mười Một 2017 0 0 0 53 297,923
Tháng Mười 2017 0 0 0 60 463,954
Tháng Chín 2017 1 1 0 60 433,101
Tháng Tám 2017 0 1 0 88 546,190
Tháng Bảy 2017 0 0 0 62 880,761
Tháng Sáu 2017 0 0 0 70 836,902
Tháng Năm 2017 0 0 0 82 732,500
Tháng Tư 2017 0 0 0 53 150,152
Tháng Ba 2017 0 1 0 102 134,301
Tháng Hai 2017 1 1 0 79 1,062,627
Tháng Giêng 2017 0 1 0 65 1,281,432
* 2016 4 8 0 76 5,092,104
Tháng Mười Hai 2016 0 0 0 76 1,105,889
Tháng Mười Một 2016 0 1 0 72 535,394
Tháng Mười 2016 1 3 0 53 491,770
Tháng Chín 2016 0 0 0 51 312,594
Tháng Tám 2016 0 0 0 45 419,968
Tháng Bảy 2016 0 0 0 38 332,562
Tháng Sáu 2016 0 0 0 40 266,969
Tháng Năm 2016 0 0 0 43 282,108
Tháng Tư 2016 1 2 0 38 358,979
Tháng Ba 2016 1 1 0 37 350,444
Tháng Hai 2016 0 0 0 45 342,760
Tháng Giêng 2016 1 1 0 42 292,667
* 2015 5 10 0 72 3,060,510
Tháng Mười Hai 2015 0 0 0 31 268,392
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 26 246,050
Tháng Mười 2015 1 1 0 72 285,156
Tháng Chín 2015 0 0 0 27 259,428
Tháng Tám 2015 1 2 0 26 332,024
Tháng Bảy 2015 0 0 0 28 318,112
Tháng Sáu 2015 1 1 0 30 282,796
Tháng Năm 2015 1 3 0 25 198,548
Tháng Tư 2015 0 0 0 28 160,607
Tháng Ba 2015 1 1 0 26 251,039
Tháng Hai 2015 0 0 0 29 206,581
Tháng Giêng 2015 0 2 0 39 251,777
* 2014 63 131 0 64 2,755,362
Tháng Mười Hai 2014 1 1 0 43 237,597
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 48 218,570
Tháng Mười 2014 1 1 0 35 167,278
Tháng Chín 2014 11 13 0 36 251,668
Tháng Tám 2014 13 14 0 64 254,597
Tháng Bảy 2014 9 22 0 40 253,754
Tháng Sáu 2014 2 14 0 50 241,138
Tháng Năm 2014 5 30 0 35 219,387
Tháng Tư 2014 5 13 0 38 272,029
Tháng Ba 2014 4 4 0 54 225,113
Tháng Hai 2014 7 8 0 32 229,954
Tháng Giêng 2014 5 11 0 39 184,277
* 2013 509 868 258 93 3,146,316
Tháng Mười Hai 2013 6 7 0 29 175,873
Tháng Mười Một 2013 2 5 0 35 161,506
Tháng Mười 2013 3 32 0 37 202,081
Tháng Chín 2013 141 202 37 69 213,031
Tháng Tám 2013 45 77 40 32 293,964
Tháng Bảy 2013 24 35 37 30 246,235
Tháng Sáu 2013 77 99 24 33 246,908
Tháng Năm 2013 49 95 21 59 362,407
Tháng Tư 2013 56 98 27 55 290,345
Tháng Ba 2013 42 73 28 57 305,069
Tháng Hai 2013 20 54 15 68 296,882
Tháng Giêng 2013 44 91 29 93 352,015
* 2012 839 2,619 610 98 3,137,363
Tháng Mười Hai 2012 24 96 29 78 399,332
Tháng Mười Một 2012 87 124 40 98 328,734
Tháng Mười 2012 44 272 59 75 393,546
Tháng Chín 2012 166 320 63 84 288,358
Tháng Tám 2012 75 251 56 48 219,051
Tháng Bảy 2012 125 248 63 80 198,946
Tháng Sáu 2012 77 165 47 71 245,664
Tháng Năm 2012 65 257 52 60 194,117
Tháng Tư 2012 36 132 41 56 263,143
Tháng Ba 2012 70 285 64 85 319,727
Tháng Hai 2012 50 363 66 64 136,789
Tháng Giêng 2012 20 106 30 79 149,956
* 2011 748 3,429 1,571 68 1,766,826
Tháng Mười Hai 2011 41 167 50 42 154,524
Tháng Mười Một 2011 45 265 54 41 217,216
Tháng Mười 2011 72 280 55 39 303,617
Tháng Chín 2011 109 401 52 39 173,243
Tháng Tám 2011 45 202 53 30 175,945
Tháng Bảy 2011 170 472 526 39 166,264
Tháng Sáu 2011 96 424 461 34 117,431
Tháng Năm 2011 49 253 70 68 126,376
Tháng Tư 2011 65 518 105 68 113,848
Tháng Ba 2011 37 249 67 47 79,292
Tháng Hai 2011 10 136 32 34 75,722
Tháng Giêng 2011 9 62 46 20 63,348
* 2010 631 6,641 469 336 711,783
Tháng Mười Hai 2010 37 362 45 336 119,452
Tháng Mười Một 2010 28 226 57 20 52,040
Tháng Mười 2010 25 408 49 20 49,640
Tháng Chín 2010 81 643 45 24 59,628
Tháng Tám 2010 69 1,281 66 38 132,972
Tháng Bảy 2010 153 714 49 24 55,894
Tháng Sáu 2010 66 788 38 22 48,704
Tháng Năm 2010 56 999 44 45 49,107
Tháng Tư 2010 33 511 28 20 42,008
Tháng Ba 2010 53 418 33 27 49,663
Tháng Hai 2010 8 108 4 22 18,578
Tháng Giêng 2010 22 183 11 10 34,097
* 2009 532 6,503 174 61 566,354
Tháng Mười Hai 2009 52 588 17 14 51,598
Tháng Mười Một 2009 44 481 24 12 69,416
Tháng Mười 2009 61 1,250 51 31 76,132
Tháng Chín 2009 103 1,007 17 61 45,778
Tháng Tám 2009 95 1,510 13 23 92,584
Tháng Bảy 2009 31 257 14 9 61,181
Tháng Sáu 2009 21 114 4 6 53,458
Tháng Năm 2009 6 76 2 9 48,623
Tháng Tư 2009 35 290 10 8 28,970
Tháng Ba 2009 52 447 14 11 20,900
Tháng Hai 2009 30 459 8 10 15,181
Tháng Giêng 2009 2 24 0 4 2,533
* 2008 680 13,972 367 22 688,393
Tháng Mười Hai 2008 39 500 20 18 50,940
Tháng Mười Một 2008 88 886 37 21 109,315
Tháng Mười 2008 89 1,308 61 21 72,456
Tháng Chín 2008 69 1,208 51 21 57,330
Tháng Tám 2008 43 634 46 19 45,030
Tháng Bảy 2008 102 1,090 46 16 54,831
Tháng Sáu 2008 48 1,471 26 13 54,812
Tháng Năm 2008 53 1,667 18 22 53,643
Tháng Tư 2008 46 1,345 17 14 46,460
Tháng Ba 2008 33 584 19 10 28,015
Tháng Hai 2008 25 636 9 10 36,393
Tháng Giêng 2008 45 2,643 17 16 79,168
* 2007 419 10,043 89 17 221,980
Tháng Mười Hai 2007 112 4,343 23 17 102,674
Tháng Mười Một 2007 124 3,596 16 14 77,932
Tháng Mười 2007 183 2,104 50 14 41,374